Wedstrijdreglement

Actievoorwaarden ‘Online Quiz’

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de ‘Online Quiz’ campagne van Visma | yuki.
 2. De actie loopt van 21 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 (hierna: de Actieperiode).
 3. Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 4. Over de uitslag van deze verkiezing wordt niet gecorrespondeerd.
 5. Er geldt een maximum van één deelname per e-mailadres.
 6. Deelname aan de actie is gratis.
 7. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Visma | yuki het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.
 8. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Visma | yuki zich het recht voor om deelname of deelnemers aan de Actie te weigeren.
 9. Door deel te nemen aan deze actie, verkrijgt de Deelnemer de kans om merchandise van Team Jumbo Visma te winnen.
 10. Visma | yuki is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 11. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Visma | yuki.
 12. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Visma | yuki.
 13. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Visma | yuki.
 14. Visma | yuki behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 15. Vragen over deze actie kunnen gesteld worden via info.yukibe@visma.com.