ESPERTO

 

Kantoor ESPERTO begeleidt haar cliënteel bij tal van fiscale en boekhoudtechnische aangelegenheden, waaronder:

  1. het voeren van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening (enkelvoudig en geconsolideerd);
  2. het opmaken en invullen van B.T.W. aangiftes, aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners;
  3. het verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak;
  4. bijstand bij het oprichten, ontbinden en vereffenen van vennootschappen;
  5. begeleiding bij fusies en splitsingen, bijstand bij herstructurering en reorganisatie allerlei;
  6. het begeleiden van de opvolging in familiale ondernemingen;
  7. bijstand bij de redactie van financiële plannen, het opmaken van investerings- en cash-flowanalyses;
  8. waardebepaling van ondernemingen en aandelen;
  9. minnelijke expertises ten gevolge van schadegevallen en echtscheidingen / verdelingen;
  10. gerechtelijke opdrachten als (gerechts)deskundige.
Terug naar overzicht