Accountantskantoor van de Korput

 

Onze missie is cliënten te begeleiden en te adviseren gedurende de gehele levensloop van de onderneming.

De boekhouding dient niet enkel fiscaal gezien op punt te staan. de boekhouding is uitermate geschikt als informatiebron en beleidsinstrument. Vandaar dat wij in onze balansen diverse fiscale en bedrijfseconomische details opnemen als daar zijn een uitgebreide beschrijving van de balansposten en een ratio-analyse.

Onze diensteverlening beperkt zich niet enkel tot boekhouding en fiscaliteit, wij verstrekken ook adviezen inzake het vennootschapsrecht, begeleiding bij overnames, successierecht, enz.

Terug naar overzicht