Yuki partner Cobofisk
Blog

5 vragen aan Cobofisk

|
5/08/2019

Cobifisk helpt de dromen van hun klanten waarmaken

Luc en Lennert, vader en zoon, zijn een goedgesmeerde machine die samen Cobofisk draaiende houden. Luc is al meer dan 30 jaar actief als accountant, Lennert 3 jaar. Hoe zij hun generatiekloof net in hun voordeel laten werken? Wij vroegen het voor jou.

Een bedrijf dat gaat van vader op zoon, stond dit altijd al in de sterren geschreven?

Luc: “Mijn carrière ben ik opgestart als adjunct-controleur bij het Ministerie van Financiën, maar na amper een jaar ben ik overgestapt naar “den privé”. Toen moest daar nog gewerkt worden op de typemachine, want computers waren er nog niet. Na enkele omwegen besefte ik dat mijn hart bij KMO’s lag. In 1987 nam ik dan ook de beslissing om plots vaarwel te zeggen tegen mijn vaste job en ben ik zelfstandige geworden met niet één klant. Gelukkig vonden al snel tal van KMO’s de weg naar ons huisje in Knesselare. Ik herinner mij zo nog levend de eerste fax (op thermisch papier). De eerste GSM’s voor in de auto (wat een gesleur!). En de aanwerving van mijn eerste medewerker.”

Lennert: “Drie jaar geleden ben ik eerder toevallig in het bedrijf gestapt na een uitgelopen vakantiejob. Ondertussen heb ik helemaal de smaak te pakken en wil ik er ook mijn schouders onder zetten om verder van het bedrijf iets moois te maken. Hoewel ik de juiste opleiding heb gevolgd is mijn hoofdinteresse zeker niet om de meest technische boekhouder te worden maar wel om onze klanten te ondersteunen op tal van vlakken inzake bedrijfsvoering. Naast het voeren van de boekhouding van klanten, wil ik hen veel ruimer ondersteunen bij het bereiken van hun dromen en doelen. Op langere termijn wil ik Cobofisk uiteraard graag leiden, met een langetermijnvisie waarbij ik de klant maar ook onze medewerkers centraal wil stellen.”

Jullie komen van twee verschillende generaties, hebben jullie deze kunnen verzoenen in eenzelfde visie?

Lennert: “Mijn vader is altijd al één van de voortrekkers geweest op vlak van digitalisering. Zijn kennis en jarenlange ervaring hebben ons hierin de juiste keuzes helpen maken. Zelf probeer ik erg te focussen op interne processen die een update nodig hebben en ook om onze communicatie en dienstverlening naar klanten te verbeteren en uit te breiden. Mijn hoofdprioriteit ligt in het bedrijf future proof maken waarbij kortetermijndoelstellingen steeds moeten afgetoetst worden aan onze langetermijnvisie om zo steeds de juiste keuzes te kunnen maken. Zowel op vlak van kantoororganisatie, sales, marketing, HR, software, extra dienstverlening en medewerkers.

Wij geloven erin dat het steeds de bedoeling is geweest om de dromen van klanten te helpen waarmaken.

Sinds jaar en dag is het de bewonderenswaardige ‘waarom’ van mijn vader die ons, en onze collega’s drijft: wij geloven er namelijk in dat het steeds de bedoeling is geweest om de dromen van klanten te helpen waarmaken. Enerzijds door hen te ontzorgen van hun boekhouding en anderzijds door hen te ondersteunen in heel ruime zin.

Zie, de toekomst van boekhouden ligt niet langer bij het verwerken van data maar eerder bij het analyseren ervan en het vertalen van die data naar onze ondernemers. Hier willen wij ons dan ook de komende twee jaar nog sterker op gaan focussen. Wij moeten niet alleen het klankbord worden van onze klanten, maar ook degenen die hen dagelijks uitdaagt om zich optimaal te organiseren teneinde het hoogst haalbare resultaat te behalen, niet alleen financieel maar ook inzake voldoening. Yuki bleek voor ons beide de perfecte tool om deze visie uit te dragen! Samen met de medewerkers zijn we erin geslaagd om heel veel ondernemers naar een hoger niveau te liften.”     

Hoe start je de digitalisering van je kantoor?

Ontdek 10 praktische tips om je op weg te zetten in ons ebook!

Hoe helpt Yuki software jullie specifiek hierin?

Luc: ‘In mijn ogen is het grootste voordeel voor ons als kantoor ongetwijfeld de snelheid waarmee klanten nu kunnen opgevolgd worden. Zonder Yuki zou het niet mogelijk zijn om onze klanten op dagdagelijkse basis op te volgen en te begeleiden zodat zij op hun beurt hun dromen kunnen waarmaken. Echter geloof ik ook sterk dat de communicatie die zich nu ontwikkelt tussen ons en de klant zeker nog zijn vruchten zal afwerpen op het moment dat wij onze dienstverlening nog verder kunnen uitbreiden.

Maar ook voor de klant zijn de nieuwe inzichten niet te onderschatten, de ondernemer kan nu 24/24 zijn boekhouding opvolgen en zo ook heel snel bijsturen. Daarnaast is er ook een enorme tijdswinst als de klant Yuki gebruikt zoals het moet door gebruik te maken van de betaalservice en daarnaast ook te gaan werken met de facturatie en herinneringsdienst.”

Denk jij dat Yuki ook jouw kantoor kan helpen om sneller te werken en een sterke communicatie met je klanten te ontwikkelen? Ga dan hier het gesprek aan met onze digitale experts.

Hoe reageert het personeel op de digitalisering?

Lennert: “100% van onze medewerkers staat volledig open voor de digitalisering en vinden het allemaal de juiste stap. Het blijft echter wel zoeken hoe we deze overgang best kunnen begeleiden. Bepaalde medewerkers maken deze overstap zeer snel waar andere toch geruime tijd nodig hebben om deze nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. Wat echter het moeilijkste blijkt is de andere manier van kijken naar een dossier  die digitalisering met zich meebrengt erin krijgen. Het vraagt andere handelingen, meer controlewerk, minder inputwerk erin te krijgen. Sommige medewerkers grijpen toch af en toe terug naar oude gewoontes. Hierin proberen wij echter onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze een bepaald vertrouwen krijgen in hun nieuwe werkinvulling. Dit door bepaalde cases van andere medewerkers te gaan tonen of ruimte te maken voor interne communicatie. Ook zijn wij gestart met een maandelijks overleg waarbij heel veel afspraken worden gemaakt betreffende de manier van werken en ondertussen ook heel wat kennis wordt uitgedeeld.”

De eerste stap richting de toekomst is al gezet, hoe ziet de rest van jullie toekomst eruit?

Lennert: “Wij zijn dagelijks bezig met het bijsturen van ons bedrijf en dit zowel met het formuleren van kortetermijndoelstellingen als langetermijndoelstellingen. Vanuit ons managementteam proberen wij dan ook invulling te geven aan onze toekomstplannen en ons voor te bereiden op de veranderingen die er nu zeker nog zitten aan te komen. Het volledige luik rond extra dienstverlening is meer en meer vorm aan het krijgen en zal in het komende jaar uitgerold worden naar onze klanten en uiteraard potentiële klanten. Wij zijn continu bezig met het zoeken naar nieuwe opportuniteiten die op de dag van vandaag nog niet of nauwelijks worden gebruikt. Wij proberen hier de toegevoegde waarde correct in te schatten om dan uiteraard de juiste keuzes te kunnen maken.”

IESE Barcelona
Nieuws

Yuki en IESE werken samen

Lees meer
Steven Van Belleghem when digital becomes human
Blog

Steven Van Belleghem: When digital becomes human (Webinar 1/3)

Lees meer
Win een apéro-box voor jouw boekhoudkantoor
Evenement

Schrijf je in voor een van onze inspiratiesessies

Lees meer